it posible repair the face out phone?

268 views
0
jude jhon taboada (anonymous)

Sony c4 po yung phone . motherboard ata ang guba.. pila pa ayu? guba naman sad ang battery gud.. ang slot sim uyun sa board din guba nasad ang slot sim, (nano sim).

Write your answer..