Ano bang diagnose ng tv na mag display maya2 mag standby ulit

104 views
0
Jun ligs (anonymous)
  1. Tv model no. 32cl900
Write your answer..